PROJEKTID

Võimalus taotleda raha oikumeenilisteks noorteprojektideks.
Tegemist on lisavõimalusega esitada projekt EKN3-ele. Fondis jäi natuke raha üle ja soovime selle kogudustele noorteprojektideks laiali jagada.

EKN3 väikeprojektide statuut (allalaadimiseks)

Kirjeldus: Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu soovib toetada kohalikke ja piirkondlikke oikumeenilisi noorte ettevõtmisi. Eesmärgiks on anda rahastust just väiksemamahuliste noortele või noortejuhtidele suunatud ürituste jaoks. 
Rahastuse saamise puhul sõlmitakse leping ning pärast projekti teostamist on vaja esitada ka aruanne. 

Arv ja suurus: Väikeprojektide fondi suurus on 400€. Ühe taotluse maksimaalne suurus on 300€.

Nõuded:
1. Projekt peab olema oikumeenilise suunitlusega
2. Eelistatud on projektid, mis on erinevate koguduste koostöös korraldatud
3. Projekti tegevus peab toimuma enne kalendriaasta lõppu (31.12.2021)
4. Projektil peab olema ka omaosalus
5. Projekti esitaja peab olema EKNi liikmeskiriku liige*

Esitada: 
1. Digiallkirjaga taotlus.
2. Soovituskiri koguduse vaimulikult/ juhilt. 

Tähtaeg: Taotlus esitada 01.11.2021.
Dokumendid esitada aadressil ekn3@ekn.ee

TAOTLUSVORM

* EKNi liikmeskirikud:
1. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
2. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
3. Eesti Metodisti Kirik
4. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
5. Rooma-Katoliku Kirik
6. Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
7. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
8. Eesti Karismaatiline Episkopaal Kirik
9. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
10. Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus