EKN3

Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu (EKNNN e. EKN3) eesmärk on ühendada Eesti Kirikute Nõukogu liikmeteks olevaid kirikuid ja koguduste liite ning nende noorteorganisatsioone koostööks ning rajada sild ühiskonna ja kirikunoorte vahele. Noortenõukogu kohtub kord kuus selleks, et arendada kirikutevahelisi suhteid ja koostööd, vahetada informatsiooni ning arutada noortetöö alaseid küsimusi.

Oleme Euroopa Oikumeenilise Noortenõukogu (Ecumenical Youth Council of Europe) liige.

Noortenõukogusse kuuluvad Eesti kristlike kirikute ja konfessioonide noorsootöö esindajad:

Projektijuht
Triin Salmu
e-mail: ekn3@ekn.ee
tel: 56210613

EELK

Mattias Haamer
e-mail: mattias.haamer@teoloogia.ee

EEKBKL
Karl Tõnne
e-mail:karl.tonne@kogudused.ee

EMK
Liidia Puju
e-mail:

AKEL
Ivo Käsk
e-mail: ivo.kask@advent.ee

EAÕK
Age Ploom
e-mail: armastaevas@gmail.com

EKEK
Joosep Mattis Eriste
e-mail: joosep.mattis@gmail.com

EKNK
Joel Raidve
e-mail: