LIIKMED

Noorsootööd korraldab EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, kelle eesmärgiks on olla kogudustele ja nende laste-ja noorsootöö tegijatele toeks ning abiks, et Eesti lapsed ja noored saaksid Jumalat turvalises keskkonnas, oma vanusest lähtuvalt tundma õppida.

koduleht: eelk.ee/lny

Tegevus: noortejuhtide koolitused, üle-Eestilised laagrid, Kirikunoortepäevad ja  perelaagrid. Kirjastustegevus (õppematerjalid ja raamatud).

Noorsootööd korraldab Liidu Noorsootöö Keskus, kelle eesmärgiks on tagada EEKBK Liidu koguduste jätkusuutlikus ning aidata lapsi, noori ja noori täiskasvanuid kasvada kristliku küpsuse suunas.

koduleht: lnk.ee

Tegevus: suursündmuste korraldamine (Piiblipäevad, KidsGames), noorsootöötajate täiendõpe, konverentsid, laagrid, õppe- ja osaduspäevad.

Noortetööd korraldab noortetöö toimkond, kes külastab regulaarselt kogudusi. Eesmärgiks on arendada ja koordineerida kiriku noortetööd ning toetada noori nende vaimulikul teekonnal. Noortetöö toimkond külastab regulaarselt kogudusi.

koduleht: metodistikirik.ee/…/278-noortetoimkonna-tutvustus

Tegevus: noortelaagrid, noortekonverents, noortejuhtide koolitus.

Noortetööd korraldab noorteosakond, kelle missioon on saavutada noorte ühtsustunne, toetada ja võimendada kohalike koguduste noortetööd ning aidata mitmekülgselt kaasa noorte vaimulikule kasvule.

Tegevus: noorte üritused ja laagrid Eestis (Global Youth Day, Youth Week of Prayer, Noortelaager) ning üritustel osalemine ka väljaspool Eestit.

Noortetööd korraldab Eesti Õigeusu Noorteliit

koduleht: www.noorteliit.eu/

Tegevus: noortetöö koordineerimine ja usuõpetuslike koolituste tagamine, et innustada noori väärtustama ja hoidma õigeusu pärimust.

  • Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK)

Noored teenivad kaasa pühapäevastel Jumalateenistustel.