NOORTEKONVERENTS

Oikumeeniline noortekonverents
28. novembril EKNK Tallinna Toompea koguduse väikeses saalis
 
Teemaks on “Kuulutage evangeeliumi kogu loodule” Mk 16:15
 
Kavas ettekanded, paneel ja maailmakohvik.
 
Registreeri SIIN
 
Päevakava:
Ürituse esimene osa toimub live ülekandena. Ülekannet vahendab Pildiraadio.
11.00 Avamine
11.15 Ettekanne – Hindrek Taavet Taimla 
12.00 Paneelarutelu
Moderaator: Samuel Axel Maikalu.
Arutelus osalevad: Kaido Soom (EELK), Ele Paju (EMK), Ivo Käsk (AKEL), Tauri Tölpt (EAÕK), Ago Lilleorg (EKNK), Isa Artur (RKK)
13.15 Lõunapaus
 
Teine osa toimub Zoomis.
14.00 Töötoad
Maailmakohviku põhimõttel toimub 4 töötuba, kus erinevad inimesed tutvustavad oma tööd või organisatsiooni ning arutlevad osalejatega, kuidas jõuda inimesteni evangeeliumiga seal, kus me oleme. Kõik grupid saavad osaleda kõikides töötubades.
Töötubade teemad:
– Kristuse saadikuna (üli)koolis: Rahel Hollman (Uus Generatsioon) ja Kirsi Vimpari (Eesti Evangeelsete Üliõpilaste ühendus)
– Teenides Jumalat ja teenides riiki: Raivo Nikiforov (Kaitseliidu vanemkaplan) ja Priidu Ellam (Politsei- ja Piirivalveameti kaplan)
– Jumala armastus läbi tegude: Sander Kukk (MTÜ Tänavatöö) ja Raiman Kukk (Lootuse küla)
– Virtuaalne kogudus aastal 2021: Karmeli kogudus
16.15 Kokkuvõtted töötubadest
16.45 Päeva lõpetamine
17.00 Lõpp

AJALUGU:
2013 aastal taaselustatud oikumeenilised noortepäevad toovad kokku noored erinevatest kirikutest/konfessioonidest, et koos arutada oikumeenia üle, õppida üksteist paremini tundma ja koos osaduses olla. Algusaastatel said kõik kirikud/konfessioonid tutvustada enda kujunemise lugu ja seda, mis neid teistest eristab. Samuti on olnud ühiseid arutelusid ja grupitöid. Hilisematel aastatel on noortepäevade keskmes olnud erinevad teemad nagu jumalateenistus, ülistus, palverännak ja traditsioon. Nende teemadega seoses on toimunud paneelid, kus kirikute/konfessioonide esindajad vastasid noorte küsimustele. Noortepäevade raames saavad erinevad kirikud/konfessioonid pidada ka oma traditsiooni järgi hommiku- ja õhtupalvusi.
Lisaks kõigele sisulisele saab koos ülistada, palvetada ja lõbusalt aega veeta.
Aastast 2020 on nõukogu teinud muudatuse ja noortepäevade asemel toimub ühepäevane  noortekonverents. 

Toimunud noortepäevad:
2019 „Traditsioon“ Põltsamaa kogudusemaja
2018 „Jumalateenistus“ Põltsamaa kogudusemaja
2017 Põltsamaa kogudusemajas
2016 „Võõras väravas“ Nuutsaku laagri- ja puhkekeskus
2015 „Teel“ Pilistvere laagrikeskuses – teemaks palverännakud
2014 Nuutsaku laagri- ja puhkekeskuses
2013 Nuutsaku laagri- ja puhkekeskuses