PROJEKTID

Kirjeldus: Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu soovib toetada kohalikke ja piirkondlikke oikumeenilisi noorte ettevõtmisi. Eesmärgiks on anda rahastust just väiksemamahuliste noortele või noortejuhtidele suunatud ürituste jaoks. 

Rahastuse saamise puhul sõlmitakse leping ning pärast projekti teostamist on vaja esitada ka aruanne. 

Arv ja suurus: Kogu väikeprojektide fondi suurus on 1000€. Ühe taotluse maksimaalne suurus on 300€. 

Nõuded:

  1. Projekt peab olema oikumeenilise suunitlusega. 
  2. Eelistatud on projektid, mis on erinevate koguduste koostöös korraldatud. 
  3. Projekti tegevus peab toimuma vahemikus 01.05.2022-31.12.2022. 
  4. Projekti esitaja peab olema EKNi liikmeskiriku liige*

Esitada: 

  1. Digiallkirjaga taotlus.
  2. Soovituskiri koguduse vaimulikult/ juhilt. 

Tähtaeg: Taotlus esitada 31.08.2022.

Dokumendid esitada aadressil ekn3@ekn.ee

TAOTLUSE VORM

* EKNi liikmeskirikud:
1. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
2. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
3. Eesti Metodisti Kirik
4. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
5. Rooma-Katoliku Kirik
6. Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
7. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
8. Eesti Karismaatiline Episkopaal Kirik
9. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
10. Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus