PROJEKTID

NB! Taotluse tähtaeg 31.08.2022

Eesti Kirikute Nõukogu Noortetöö Nõukogu soovib toetada kohalikke ja piirkondlikke oikumeenilisi noorte ettevõtmisi. Eesmärgiks on anda rahastust just väiksemamahuliste noortele või noortejuhtidele suunatud ürituste jaoks. 

Rahastuse saamise puhul sõlmitakse leping ning pärast projekti teostamist on vaja esitada ka aruanne. 

Arv ja suurus: Kogu väikeprojektide fondi suurus on 1000€. Ühe taotluse maksimaalne suurus on 300€. 

Loe täpsemalt siit!